Om os

Om os

Kristendemokratisk Ungdomsparti er en ungdomspolitisk organisation med formålet at få unge til kritisk at diskutere politik og samfund. Vi ønsker at påvirke det samfund vi lever i både lokalt, regionalt og på landsplan. Ungdomspartiets politiske ideologi er kristendemokratismen, hvis hovedværdier er næstekærlighed, forvalterskabstanken og at menneskeliv er uendeligt meget værd.

Vi bygger på kristendemokrati – Europas støreste politiske bevægelse

Det kristne livs- og menneskesyn

Vi tror på, at alle menneskeliv er uendeligt meget værd. Det er en af vores grund- principperne når vi udarbejder politik. Det betyder blandt andet, at intet menneske skal bestemme over, hvornår livet skal slutte. Af samme grund kæmper vi for det ufødte barns ret til liv. Netop fordi at alle menneskeliv er uendelig meget værd. 

Næstekærlighed

Tanken om at vi altid skal huske andre menneskers velvære, kalder vi for næstekærlighed. Begrebet dækker over, at skulle kunne sætte sine egne behov til side, og gøre lidt for andre. På den måde kan vi bedre sikre at vi passer på hinanden som mennesker. Denne næstekærlighed lader sig ikke begrænse af landegrænser. 

Forvalteransvar

Forvalteransvaret ud på, at vi skal sikre en god jord til fremtiden. Trods vi hele tiden tærer på jordens ressourcer, skal vi altid have med i beslutningerne, at fremtidige generationer også behøver ressourcer og en god jord at leve på. Det er vores ansvar.