Home

Kristendemokratisk Ungdomsparti

Vi forandrer verden

Læs mereBliv medlem

Sammen skaber vi værdi

KDup tror at det bedste Danmark skabes hvis mennesker samarbejder i øjenhøjde med hinanden. Forståelsen for det enkelte individs behov fra menneske til menneske, gør som del af et stort netværk, at hele samfundet kan fungere. KDup tror derfor på ansvar overfor hinanden som mennesker, så vi sammen skaber et værdifuldt samfund.

Om os

Kristendemokratisk Ungdomsparti er en ungdomspolitisk organisation med formålet at få unge til kritisk at diskutere politik og samfund. Vi ønsker at påvirke det samfund vi lever i både lokalt, regionalt og på landsplan. Ungdomspartiets politiske ideologi er kristendemokratismen, hvis hovedværdier er næstekærlighed, forvalterskabstanken og at menneskeliv er uendeligt meget værd.

Det kæmper vi for

Åndsfrihed

Ånds- og trosfrihed er nogle af de vigtigste rettigheder for mennesker. Vi mener, at man derfor skal respektere forskelligheder inden for tro og religion.  Åndsfriheden er under kamp, og vi ser det, som vores ansvar at kæmpe aktivt for at bevare denne frihed.

Retten til liv

Vi mener, at alle har ret til liv! Uanset om du er den største eller mindste i samfundet.  Livet starter ved undfangelsen, hvor skulle det ellers starte – og slutter når mennesket har en naturlig død. Derfor kæmper vi for de ufødtes ret til liv, ligeså vel som vi er imod aktiv dødshjælp – Fordi vi er for livet og alle har retten til livet.

Gratis psykologhjælp

Unge og danskerne generelt føler sig mere stressede, og for at kunne opretholde mentalt sunde danskere er det vigtigt at adgangen til psykologhjælp gøres lettere.