Home

Sammen skaber vi værdi

KDup tror at det bedste Danmark skabes hvis mennesker samarbejder i øjenhøjde med hinanden. Forståelsen for det enkelte individs behov fra menneske til menneske, gør som del af et stort netværk, at hele samfundet kan fungere. KDup tror derfor på ansvar overfor hinanden som mennesker, så vi sammen skaber et værdifuldt samfund.

Om os

Kristendemokratisk Ungdomsparti er en ungdomspolitisk organisation med formålet at få unge til kritisk at diskutere politik og samfund. Vi ønsker at påvirke det samfund vi lever i både lokalt, regionalt og på landsplan. Ungdomspartiets politiske ideologi er kristendemokratismen, hvis hovedværdier er næstekærlighed, forvalterskabstanken og at menneskeliv er uendeligt meget værd.

Det kæmper vi for

Familie

Familien er samfundets grundlæggende enhed og skal skabe tryghed, nærhed, tilhørsforhold og fællesskab. KDU ønsker en politik som indretter sig til at den enkelte familie træffe selvstændige valg og ønsker et samfund hvor familiens valgfrihed prioriteres højt. Børnefamilier har store økonomiske forpligtigelser og KDU ønsker at arbejde for at sikre familierne større økonomisk råderum, specielt rettet mod børnefattigdom.

Frihed

Det danske samfund skal fortsat have fokus frihed, retfærdighed og demokrati bygget på folkesuverænitetsprincippet. Det er derfor helt afgørende at vi fastholder grundlæggende friheder som ytringsfrihed, religions- og trosfrihed samt pressefrihed. For at hindre magtmisbrug og koncentration af magten hos en enkeltperson eller et organ er det vigtigt at magten i Danmark fortsat fordeles mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Fællesskab

KDU ønsker et samfund med plads til alle. Køn, egenskaber og etnicitet skal ikke være noget som begrænser et menneskes muligheder og plads i fællesskabet. KDU mener menneskeværd betyder at alle mennesker har ukrænkelig værdi og at samfundet bliver fattigere hvis der ikke gives rum for mangfoldighed, Den førte politik skal sætte mennesket i centrum. Systemet skal tilpasses mennesker, mennesker skal ikke tilpasses systemet.